Image
Image

Η SATO, Μέγας Χορηγός της ημερίδας ΕΣΩ 2023 με θέμα την αρχιτεκτονική και το design, κάνει δώρο σε έναν τυχερό 2 εισιτήρια.

Λάβετε μέρος στον instagram διαγωνισμό και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε 2 εισιτήρια για τη μεγαλύτερη γιορτή για την αρχιτεκτονική και το design, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαïου 2023 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Διοργανωτής Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "SATO - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Ε." με διακριτικό τίτλο "SATO A.Ε." έχει οργανώσει αυτήν την κλήρωση (εφεξής «o Διαγωνισμός») εθνικής εμβέλειας, που θα πραγματοποιηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας για τα προααπαιτούμενα συμμετοχής.

Ο σκοπός αυτής της κλήρωσης είναι η επιβράβευση της αφοσίωσης των ακολούθων του brand.

Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Τετάρτη 5/4/2023  και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 13/4/2023 στις 12 μ. 

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής

Τα προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι τα παρακάτω:

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι χρήστες είναι ηλικίας 18 ετών και άνω.
  • Μόνο χρήστες με λογαριασμό Instagram μπορούν να συμμετέχουν.
  • Οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν follow τον λογαριασμό Instagram @sato.gr όπως επίσης και τους λογαρισμούς @archisearch και @design_ambassador κατά τη διάρκεια της περιόδου συμμετοχής.
  • Οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν like και να σχολιάσουν την ανάρτηση της επωνυμίας στο Instagram (ενώ κάνουν tag 1 φίλο) κατά τη διάρκεια της περιόδου συμμετοχής.
  • Ακόμα κι αν οι συμμετέχοντες κάνουν περισσότερα από ένα σχόλια στη δημοσίευση, θα τους δοθεί μόνο μία συμμετοχή στην τυχαία κλήρωση.

Όροι Διεξαγωγής του Διαγωνισμού

Ο νικητής θα επιλεγεί τυχαία μέσω της πλατφόρμας Comment Picker. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Απριλίου στις 12 μ. και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα μέσω των προφίλ κοινωνικής δικτύωσης τoυ Brand.

Το έπαθλο θα αποτελείται από 2 (δύο) εισητήρια για το συνέδριο «έσω» που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 24 Μαïου 2023 στις 4:00 μ.μ.  Το έπαθλο δεν ανταλλάσσεται με μετρητά ή άλλο έπαθλο, ούτε μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι νικητές της κλήρωσης καθώς και οι ειδικότεροι όροι της παραλαβής του δώρου θα ανακοινωθούν στη διαδικτυακή σελίδα https://www.instagram.com/sato.gr/, σε ημερoμηνία επιλογής της διοργανώτριας εταιρείας (SATO).

Ο τυχερός νικητής θα πρέπει να έχει αποδεχθεί το δώρο του το αργότερο μέχρι .... σε αντίθετη περίπτωση το Δώρο θα κατακυρώνεται στον πρώτο επιλαχόντα της κλήρωσης κατά τη σειρά κλήρωσής του, ο οποίος θα πρέπει να αποδεχθεί το Δώρο του, υπογράφοντας και αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα του γνωστοποιηθεί δήλωση αποδοχής του Δώρου. Ο νικητής του διαγωνισμού με την αποδοχή τόσο των όρων του διαγωνισμού όσο και του δώρου χορηγεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην εταιρεία το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει εκτός του ονοματεπώνυμού του και το Link του προφίλ του στο Instagram για λόγους διαφάνειας του διαγωνισμού και μόνο.

Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να συμμετάσχει μόνον μία (1) φορά στο Διαγωνισμό με τον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram. Η SATO διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα αποκλεισμού συμμετεχόντων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή ακόμα και ανάκλησης του δώρου, εάν μετά την ανάδειξη των νικητών διαπιστωθεί η μη πλήρωση των όρων του διαγωνισμού. Δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές με περιεχόμενο κακόβουλο ή/και που προσβάλλουν τη δημοσία αιδώ και τα χρηστά ήθη, καθώς και συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες, ανακρίβειες ή άλλα νομικά, πραγματικά και τεχνικά ελαττώματα».

Κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι τα στοιχεία που δήλωσε για την συμμετοχή του στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, είναι αληθή και ακριβή. Η SATO δεν ευθύνεται για τυχόν εσφαλμένα ή αναληθή στοιχεία που θα δηλωθούν/συμπληρωθούν, και απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του συμμετέχοντος. Η SATO, δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση και ευθύνη για την επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων αυτών.

Η συμμετοχή και τα δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβίβασης. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα προϊόντα ή με υπηρεσίες διαφορετικές από όσα ρητά διατίθενται με την παρούσα στον νικητή .

Για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής των δώρων τους οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω επικοινωνίας στο Instagram. Στη συνέχεια οι νικητές καλούνται να μας αποστείλουν με email τα στοιχεία τους, για την αποδοχή του δώρου τους εντός 6 πλήρων ημερών από την ανάρτησης των αποτελεσμάτων της κλήρωσης. Μετά τις 5 ημέρες και εφόσον οι νικητές δεν αποστείλουν τα στοιχεία τους ή υπάρχει αδυναμία εύρεσης κάποιου νικητή, τα δώρα μεταφέρονται στους επόμενους αναπληρωματικούς νικητές, οι οποίοι θα ενημερωθούν με τον ίδιο ως άνω τρόπο. Η SATO ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν παραλάβει το δώρο του. H αποστολή θα γίνει 45 ημέρες μετά την αποδοχή του δώρου.

Η SATO δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία ή για περιστατικά που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου της, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το παρόντα διαγωνισμό και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από αυτές. Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την απόδοση των δώρων στους νικητές, η SATO απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Η SATO δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ποινική ή αστική ευθύνη προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιαδήποτε ατύχημα, βλάβη ή ζημία τυχόν προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα και δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση (εκ αυτού του λόγου και αιτίας) έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων. 

Οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν και δεν διατηρούν απολύτως κανένα δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, λογότυπα και λοιπά διακριτικά της εταιρείας SATO.

Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα βρίσκονται δημοσιευμένοι στo www.sato.gr καθ’ όλη τη διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού και μέχρι την ανάδειξη των νικητών και την παραλαβή των δώρων. Η ανάγνωση των όρων, προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. To entos δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, εάν για λόγους ανωτέρας βίας ή και περιστατικά που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου και ευθύνης της ενδεικτικά : α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, β) δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία στους διαγωνιζόμενους για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς κλπ. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται το entos για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες, έξοδα, επιβαρύνσεις που τυχόν προκύψουν, από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία, καθυστερήσεις ή άλλα τεχνικά προβλήματα. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής και χρήσης στο Instagram. Περαιτέρω, το entos δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη στο Instagram και στον διαδικτυακό τόπο https://www.instagram.com/entos.gr/ που θα είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών, λόγω μη καταχώρησης σχολίων στην ανάρτηση.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά προκύψει αναφορικά με του παρόντες όρους του Διαγωνισμού και την κλήρωση, θα λύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΩΝ Ή ΑΠΟΨΕΩΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

SATO

Λεωφόρος Κηφισίας 250-254, Χαλάνδρι, 152 31

Τ: 213-0181600

Service: 210-4811610

E: info@sato.gr

Ωράριο:
Δευτέρα, Τετάρτη 10.00 - 18.00,
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10.00 - 20.00
Σάββατο 10.00 - 15.00

LINKS
NEWSLETTER
Καταχωρήστε το e-mail σας για να λαμβάνετε το
Ενημερωτικό Δελτίο μας

 
© 2017-2024 SATO. All Rights Reserved.

+30 213 0181 600