Διευθυντικά γραφεία


X4
σχεδιασμένο από το Gabriel Polloni Associati

X5
σχεδιασμένο από το Gabriel Polloni Associati studio

X7
σχεδιασμένο από το Gabriel Polloni Associati

X8
σχεδιασμένο από το Gabriel Polloni Associati

X9
σχεδιασμένο από το Gabriel Polloni Associati

X10
σχεδιασμένο από το Dorigo Design